Читај ми

ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРОГРАМ ОБУКЕ МЛАДИХ У ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан Градског већа за привреду, мр Горан Сечујски и Канцеларија за локални економски развој Града Новог Сада, учествовали су 23. октобра 2013. године на презентацији Програма обуке младих у приватним предузећима, који је покренуо USAID Пројекат одрживог локалног развоја са 32 локалне самоуправе у Србији, и позивају приватна предузећа са територије Града Новог Сада да се пријаве за учешће у поменутом Програму http://www.novisad.rs/avni-poziv-poslodavtsima-program-obuka-mladikh-u-p....

Програм подршке развоју радне снаге отворен је за сва приватна предузећа заинтересована за ангажман нових запослених и подразумева двомесечну обуку у приватним предузећима. Послодавци ће кроз овај програм моћи брзо и лако да нађу и обуче запослене који одговарају њиховим потребама, и тако уштедети време и новац за одабир и ангажовање кадрова који им требају за остварење циљева пословања.

Програм обухвата бесплатну селекцију кадрова са траженим квалификацијама, њихово ангажовање и администрирање њиховог ангажовања. За време трајања обуке кандидати примају надокнаду од 60% минималне бруто зараде коју обезбеђује USAID Пројекат одрживог локалног развоја, по основу Уговора о стручном усавршавању.

Обука је намењена младима до 30 година старости за обављање послова у производном и сектору услуга. Право учешћа у Програму имају сва предузећа са пет и више запослених која имају регистровано седиште или пословну јединицу на територији Града Новог Сада. Предност приликом селекције имају предузећа из сектора информационо-комуникационих технологија и индустрија метала.

Избор послодаваца који ће учествовати у Програму обавиће USAID Пројекат одрживог локалног развоја у консултацији са представницима Града Новог Сада. Предност приликом селекције имаће послодавци који планирају запошљавање нових радника у периоду од шест месеци и након завршетка Програма обуке младих у приватним предузећима, затим послодавци који долазе из редова малих и средњих предузећа, као и послодавци који послују у оквиру наведених сектора.

Број кандидата који се прима на обуку у свако предузеће зависи од броја запослених у датом предузећу. Позив је отворен до 17. новембра 2013. године. Селекција предузећа биће обављена до краја новембра, а предузећа информисана о резултатима селекције најкасније до 2. децембра. На основу броја тражених кандидата свих компанија које су се пријавиле за учешће у Програму, биће расписан Јавни позив за агенцију за регрутовање кандидата. Изабрана предузећа имаће могућност да обаве финалну селекцију кандидата током јануара 2014. године, како би обука на радном месту могла да почне током фебруара и марта 2014. године.

Предузећа се пријављују попуњавањем и слањем попуњеног формулара http://www.novisad.rs/avni-poziv-poslodavtsima-program-obuka-mladikh-u-p... за пријаву за учешће у Програму.

Попуњени пријавни формулар послодавци треба да пошаљу електронским путем на емаил адресу: obukanaradnommestu@lokalnirazvoj.rs најкасније до 17. новембра 2013. године.

Више информација се може преузети са веб сајта USAID Пројекта одрживог локалног развоја www.lokalnirazvoj.rs.

Контакт особа за додатне информације из USAID Пројекта локалног одрживог развоја:
Андреја Коршич akorsic@lokalnirazvoj.rs, сваког радног дана 14-16х телефоном на број 011 41 41 187.

Нови Сад, 25. октобар 2013. године