ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ТАПЕТАРСКЕ УСЛУГЕ (ШИФРА: ЈНМВ-У-24/2013)