ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА КЕТЕРИНГА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА (ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2013-С)