ЈАВНА НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА РЕСТОРАНА У СТРОГОМ ЦЕНТРУ ГРАДА (ШИФРА: ЈНМВ-У-12/2013-Г)