ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И ЕЛЕКТРООРМАНА ЗА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА (ШИФРА: ОППЕ-11/2013)