ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ОЗВУЧЕЊЕ И ТОНСКО СНИМАЊЕ (ШИФРА: ЈНМВ-Д-27/2013)