ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ПРОТОКОЛАРНЕ ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА (ШИФРА: ЈНМВ-Д-2/2013-ГВ)