Читај ми

20 000. ДОМАЋИНСТВО ОСЛОБОЂЕНО ПЛАЋАЊА КОМУНАЛИЈА

Градоначелник Новог Сада Игор Павличић и директор ЈКП „Информатика“ Зоран Делић обишли су породицу Глушћевић, која је у оквиру акције Плава кућна рачунаљка двадесетхиљадито домаћинство које je ослобођенo плаћања једног месечног рачуна комунално-стамбених услуга. Одлуком Града Новог Сада суграђанима који су редовно измиривали своје обавезе према градском комуналном систему, од новембра 2009. године, омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једног месечног рачуна.

- Ми од 2009. године преко ЈКП "Информатика" спроводимо акцију којом стимулишемо грађане који редовно плаћају рачуне да добију један бесплатан рачун, а то је преко 20 000 домаћинстава до сада. То радимо из више разлога, а првенствено да стимулишемо грађане да редовно измирују обавезе, односно да се одужимо грађанима који су редовне платише. Будући да смо ми град који има највећу наплативост, чак преко 90 % на годишњем нивоу, то нам омогућава да можемо одлично да функционишемо и да улажемо доста средстава, не само у текуће трошкове, него и у инфраструктуру и у инвестиције, Та акција је континуирана, дакле месечно између 600 и 1200 породица добије бесплатан рачун и то је постало пракса. - рекао је градоначелник Павличић и додао да ће се ова акција наставити и у будућности.

Домаћин Љубиша Глушћевић рекао је да је задовољан што му је тај рачун дошао са нула динара, јер је целу породицу обрадовао пред зимски распуст, а део кућног буџета планиран за рачуне, потрошен је на скијање. Могућност ослобађања плаћања једног месечног рачуна обједињене наплате комунално-стамбених слуга имају имаоци Златне куглице. Златну куглицу има онај ко у последњих 6 месеци, посматрано у тренутку обраде признанице, плаћа свој рачун до 20-ог у месецу, за пензионере је рок 30-ти у месецу. Распоред ко ће када бити ослобођен плаћања једно месечног рачуна се утврђује на основу броја бодова који се обрачунавају по два основна критеријума: време уплате и износ признанице.

Нови Сад, 9. фебруар 2012. године